Rusland wil toch ratificatie Kyoto

De Russische regering bereidt een ,,speciaal actieplan'' voor de ratificatie van het Kyoto-protocol over het terugdringen van broeikasgassen voor. Dat heeft premier Kasjanov gisteren gezegd in tegen Japanse media aan de vooravond van een bezoek aan zijn ambtgenoot Koizumi.Vorige week nog zei een adviseur van president Poetin dat ratificatie van Kyoto in zijn huidige vorm onwaarschijnlijk was. Maar volgens Kasjanov heeft de regering een plan ,,bedoeld als voorbereidende stappen voor de ratificatie en staat ze op het punt dat te voltooien''.

Deze week beschuldigde Italië de Europese Commissie ervan Rusland te hard aan te pakken. ,,De zware [Europese] druk heeft in Rusland irritatie gewekt'', aldus de Italiaanse minister van Milieu, Altero Matteoli. Alleen als Rusland ratificeert treedt Kyoto in werking.

Gisteren is in Milaan de top van de Verenigde Naties over het Kyoto-protocol beëindigd. Afgesproken is onder andere dat landen nieuwe aanplant van bossen – die kooldioxide absorberen – mag meetellen om aan de verplichtingen van Kyoto te voldoen. Ook als die bossen in ontwikkelingslanden komen. Elke vijf jaar zal worden gecontroleerd hoe het met de bossen gaat. Verlies van de betreffende bossen, door houtkap of brand, zal moeten worden gecompenseerd in verdere reductie van de uitstoot van kooldioxide. Als het gaat om bossen in ontwikkelingslanden wordt vooraf onderzocht of de nieuwe aanplant het milieu niet in gevaar brengt. Ook hebben de landen het recht om aanplant met genetisch gemanipuleerde bomen (die sneller groeien en meer kooldioxide opnemen) te weigeren.

Verder is er gesproken over fondsen voor ontwikkelingslanden die werk maken van het terugdringen van broeikasgassen. Volgens `Kyoto' hoeven zij nog geen inspanningen te verrichten. Enkele olieproducerende landen willen ook van de fondsen gebruikmaken. Zij stellen schade te leiden omdat Kyoto het gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigt.