Ruis in het rapport

De wereld van het onderwijs bestaat uit vele werkelijkheden. In Uit de school geklapt wordt de blik gericht op kleine maar belangrijke aspecten van het schoolbestaan. Vandaag: rapportuitreiking

Aan het ene tafeltje in de aula van het juniorcollege van 2College-Noord (spreek uit als TwoCollege) in Tilburg is de sfeer ongedwongen en uitgelaten. Een paar tafels verder is de spanning te snijden. De rapporten worden uitgereikt.

Op de meeste scholen wordt het rapport klassikaal uitgedeeld. Later kan dan een gesprek volgen tussen klassendocent en de ouders. Op 2College-Noord vond men dat te vrijblijvend was. Sinds een jaar of vier krijgen de leerlingen uit de onderbouwklassen een brief mee met datum en tijdstip waarop ze met hun ouders verwacht worden. De klassendocent overhandigt dan het rapport. Daarop staan niet alleen de afgeronde cijfers maar ook per vak een indicatie van de studiehouding (variërend van onvoldoende tot prima). De ouders kunnen een minuut of tien deze tussenstand met zoon of dochter bekijken en bespreken, waarna meteen een gesprek met de klassendocent volgt. Gedurende drie avonden is het in deze Tilburgse school een komen en gaan van leerlingen.

Ouders en leerlingen reageren positief. ``Op deze manier kan ik mijn ouders niet voor de gek houden'', zegt tweedeklasser Rik. ``Ik heb van te voren al met mijn ouders besproken hoe het rapport er zal uitzien. Ik verwacht geen verrassingen.'' Philip is ervan overtuigd dat niet alle leerlingen even eerlijk en volledig zijn en alleen datgene vertellen of laten zien dat in hun kraam van pas komt.

Klassendocent Marcel van Broekhoven ziet dat ook. ``Tijdens het gesprek kan ik meteen een leerling corrigeren die de tegenvallende resultaten op zijn rapport bagatelliseert of de juistheid van de cijfers in twijfel trekt. Eventuele ruis kan ik terstond wegnemen.'' Maar, zo voegt hij er meteen aan toe, het omgekeerde is minstens even vaak nodig. ``We kunnen nu ook leerlingen tegen de ouders in bescherming nemen. Een teleurgestelde ouder (vaak is dat de vader) die ten onrechte zijn ongenoegen uitspreekt over het feit er voor een bepaald vak maar een zesje staat, kan ik meteen meedelen wat de vakdocent daar tijdens de rapportvergadering over opmerkte. Ik zie dan de opluchting op het gezicht van de leerling.''

Soms vormt het aandragen van verzachtende omstandigheden niet meer dan uitstel van executie. Zo verwacht Janneke dat haar ouders op school nog wel vrij rustig zullen blijven. Maar thuis zal ze wel op een flinke preek getrakteerd worden.

    • Cor van der Heijden