Rekenmachine

In het artikel `Rekenhobbels en rekenkansen' (W&O, 15 nov.) wordt gesuggereerd dat de symbolische rekenmachine op de middelbare scholen in de VS (al) gemeengoed is. Na een kleine rondvraag bij wiskundigen uit de VS kan gesteld worden dat deze uitspraak in zijn algemeenheid onjuist is. Hier speelt een bekend sociologisch verschijnsel: als je deskundigen en instituten die nieuwe ontwikkelingen op gang (willen) brengen of daarbij betrokken zijn en er daardoor onvermijdelijk belangen in hebben vraagt om deze ontwikkelingen op hun merites te beoordelen, dan krijg je een vertekend antwoord.

    • F. Daalderop Rotterdam