Orgaandonatie 2

Het tekort aan orgaandonoren vormt een ernstig probleem voor allen die daarbij betrokken zijn, het meest natuurlijk voor patiënten die moeten wachten. Het is dan ook begrijpelijk dat naar een doeltreffende oplossing wordt gezocht. Toch is het zorgwekkend te zien met hoeveel gemak degenen die daarover aan het woord worden gelaten niet alleen in straatinterviews maar ook in discussies met deskundigen menen te kunnen beschikken over andermans lijf om hun goede doel te bereiken.

Wanneer bij mij ongevraagd iets bezorgd zou worden met de mededeling dat ik, als ik niet binnen een bepaalde tijd reageer, het bezorgde moet accepteren en betalen, zou ik het weigeren en, als ik in een goede bui ben, het terugsturen, óók als ik het eigenlijk wel zou willen hebben. De reden is dat ik beslist niet onder zo'n pressie wens te worden gezet.

Met mijn organen is het niet anders. Hoewel al een ongeteld aantal jaren donor zal ik in dit voorgestelde `geen-bezwaarsysteem' bezwaar aantekenen en ik heb kunnen constateren dat ik daarin niet alleen sta. Het wekt verbazing en zelfs meer, dat in discussies op radio en televisie dit gevoel want meer is het niet zo zelden gehoord wordt.

    • J. Babeliowsky