Orgaandonatie 1

Prof. Kenis eindigt zijn betoog `Nierdonatie stuit op dichte deuren' in NRC Handelsblad van 21 november, met twee vragen: of de bestaande regelgeving rondom nierdonatie en -transplantatie niet te complex is en wat de gevolgen zijn van de beperkte productiecapaciteit in de Nederlandse gezondheidszorg.

De bestaande regelgeving rond transplantatie met een nier van een levende donor is beperkt, regelt alleen de bescherming van de donor en valt niet complex te noemen. Voor wat betreft de productiecapaciteit: donatie-bij-leven is een electieve (niet-acute) ingreep waarbij de operatie van zowel donor als ontvanger nauwkeurig gepland wordt. Het komt daarom nooit voor dat een nier bij een levende donor wordt uitgenomen en vervolgens om reden van capaciteitsgebrek niet wordt getransplanteerd.Bij de postmortale orgaandonatie en -transplantatie bestaat uitvoerige wet en regelgeving alsmede een uitstekende logistieke organisatie. Het gaat hierbij niet alleen om nieren maar ook om andere organen. Er zijn bovendien verschillende operatieteams en transplantatieziekenhuizen bij betrokken.

Donoren kunnen op ieder moment van de dag (en nacht) beschikbaar komen. De donatie en transplantatie van organen van postmortale donoren vallen daarom niet onder de electieve geneeskunde maar onder de acute geneeskunde. Men is hierbij niet gehouden aan de `openingstijden' van de operatiekamers.

Prof. Kenis vermeldt ook een aperte onjuistheid, namelijk dat nieren binnen 16 uur na uitname getransplanteerd dienen te worden. Een foutieve weergave van dit soort essentiële gegevens veroorzaakt veel onrust bij nierpatiënten en hun familieleden. Voor alle duidelijkheid; nieren dienen uiterlijk binnen 48 uur na uitname getransplanteerd te worden.

    • Karin Keizer