NRC Handelsblad Webcongres

Volgende week begint de redactie Opinie van NRC Handelsblad met het `Webcongres': een forum van 150 lezers aan wie wekelijks een vraag over een actueel onderwerp wordt voorgelegd. De deelnemer wordt uitgenodigd enkele meerkeuzevragen te beantwoorden en zijn of haar mening te beargumenteren. Het resultaat van deze peiling wordt zowel op onze website als in de nieuwe bijlage Opinie & Debat gepubliceerd.

Voor dit Webcongres zoeken wij lezers met een brede belangstelling, een open oog voor ontwikkelingen in binnen- en buitenland en het vermogen hun standpunt helder onder woorden te brengen. Wij streven naar een groep die zo evenwichtig mogelijk is samengesteld naar geslacht, inkomen, leeftijd, beroep, land van herkomst en politieke voorkeur.

U kunt uw belangstelling voor deelname kenbaar maken via www.nrc.nl/webcongres.Binnen enkele dagen verneemt u via uw e-mail-adres of u voor het Webcongres bent geselecteerd.