Nieuwe kerk krijgt meeste gebouwen

De bezittingen van de bestaande Hervormde kerk en van de Lutherse kerk zullen in zijn geheel overgaan naar de nieuwe gefuseerde Protestante Kerk in Nederland (PKN). Ook wanneer plaatselijk gemeenten uittreden, zal dit het geval zijn. Deze gemeenten zullen dus moeten omzien naar een nieuw kerkgebouw en overige opstallen. Daarentegen zullen de bezittingen van de Gereformeerde kerken in principe meegaan met de gemeente, wanneer deze uittreedt. Dit zegt een woordvoerder van het Landelijk dienstencentrum van de Samen-op-Wegkerken in Utrecht.

Volgens de woordvoerder hebben over het al dan niet meenemen van de bezittingen al uitgebreide juridische verkenningen plaatsgevonden. De nieuwe PKN had liever gehad dat de regeling voor de drie fuserende kerken gelijk was, maar binnen de Gereformeerde kerken is de zelfstandigheid van de gemeenten altijd zo groot geweest dat beslaglegging op de bezittingen na een eventuele afscheiding juridisch onmogelijk is.

Wanneer een predikant zich niet kan verenigen met de nieuwe PKN, rest hem niets anders dan uittreding, waarbij zijn predikantstraktement wordt gestaakt. Het pensioenfonds van PKN zal de pensioenen nakomen van de predikanten die hun pensioen volledig hebben opgebouwd. Maar uittredende predikanten die nog geen vol pensioen hebben, zullen waarschijnlijk te maken krijgen met een pensioenbreuk. Hier wordt nog over onderhandeld, aldus de woordvoerder.

In de nieuwe PKN zal een nieuw financieel systeem gelden. Daarbij worden de gemeenten voor hun bijdrage aan de landelijke kerk aangeslagen op basis van hun inkomsten en niet langer op basis van het aantal leden. Hoewel enkele gemeenten in de Gereformeerde kerk hiertegen protesteerden, heeft de synode van de Gereformeerde kerk met dit nieuwe fianciële systeem ingestemd.

De nieuwe PKN heeft geen onderhandelingen gevoerd met andere kerken voor aansluiting van eventuele uittredende gemeenten, bevestigt de woordvoerder. Wel is hem bekend dat op plaatselijk niveau verkennende onderhandelingen plaatsvinden.

Het meest voor de hand liggende kerkgenootschap hiervoor is de Christelijk Gereformeerde kerk.