Negatief oordeel van inspectie over School Journalistiek

De Onderwijsinspectie oordeelt negatief over de School voor Journalistiek in Utrecht. Bij de journalistenopleiding, verreweg de populairste van de vier HBO-opleidingen Journalistiek, worden ,,ernstige tekortkomingen'' geconstateerd.

In een artikel in Trajectum, de krant van de Hogeschool van Utrecht, kwamen de uitkomsten van een evaluatie uit augustus deze week aan de orde. In 2000 had de Inspectie, in het rapport `Hoor en Wederhoor', al tekortkomingen geconstateerd. Omdat de opleiding destijds verbetering beloofde, werden deze niet als ernstig gekwalificeerd.

Nu is dat wel gebeurd, omdat er sindsdien niets is verbeterd. Met name het onderwijsrendement, de besluitvormingsstructuur en de samenhang van het curriculum schieten tekort.

Interim-opleidingsdirecteur S. Simons is het deels eens met de kritiek, maar vindt dat het rapport ,,refereert aan het verleden''. Een woordvoerder van de Inspectie van het Onderwijs: ,,Wij weten dat er vernieuwingen in aantocht zijn, maar hebben geen enkele verbetering gezien.'' De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, die de taken van de Inspectie heeft overgenomen, voert eind 2004 een tweede evaluatie uit. Simons verwacht dan een goede beoordeling, omdat het onderwijs ,,helemaal omgegooid'' wordt.

In de deze week verschenen `Keuzegids Hoger Onderwijs' oordelen geënquêteerde studenten uit Utrecht mild over hun opleiding. ,,De informatie uit de laatste rapporten hebben wij niet meer meegenomen in de gids'', aldus een redacteur van de keuzegids.