Meer veiligheid voor rijder Elfstedentocht

Bij een nieuwe Elfstedentocht moet de vereniging `De Friesche Elf Steden' vergunningen aanvragen bij achttien gemeenten, over wier grondgebied de tocht gaat. Na de rampen in Enschede en Volendam moet meer aandacht aan de veiligheid van rijders en publiek geschonken worden, zo werd gisteren duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van de Elfstedenvereniging in Leeuwarden.

Ook moeten de achttien gemeenten tijdens een Elfstedentocht een uniforme noodverordening afkondigen die 24 uur van kracht blijft. Daarin staat centraal dat niemand zonder geldig startbewijs het ijs mag betreden. Volgens de nieuwe ijsmeester Jan H. Oostenbrug van de Elfstedenvereniging is een noodverordening nodig om calamiteiten uit te sluiten.,,Samenscholingen of excessen die niets met het schaatsen te maken hebben, kun je zo tegengaan. De politie kan op grond van deze verordening optreden. Nu kun je formeel niets doen.''

De Vereniging heeft contact gezocht met de provincie Friesland over het feit of zij vergunningplichtig is. Leden van de IJswegencentrales in Friesland adviseren de burgemeesters van de gemeenten over het afgeven van een vergunning. De IJswegencentrales zetten routes uit voor schaatstochten en vegen de banen.

Volgens Oostenbrug kan de vereniging de politie ook vragen `zwartrijders' van het ijs te halen op basis van de noodverordening. ,,De politie kan controleren of mensen een startbewijs hebben. Dat zie je snel, omdat ze een oranje band om de arm dragen.''

Verder zei voorzitter Henk Kroes dat er meer aandacht wordt besteed aan de opleiding en begeleiding van rayonhoofden. Het bestuur besloot hiertoe na het verkrijgen van juridisch advies over de aansprakelijkheid van de vereniging. Rayonhoofden adviseren het Elfstedenbestuur over de ijskwaliteit. Kroes: ,,Wij moeten kunnen vertrouwen op hun deskundigheid.''