Langzame notaris loont

Mijn partner en zijn zus verkochten onlangs als erfgenamen van een oom, die onlangs overleed, zijn huis met inboedel. Bij de afwikkeling van de verkoop heeft de notaris aangegeven dat hij geen tijd heeft om de successiebelasting (meer dan 60 procent van de erfenis) dit jaar af te handelen. Dit betekent volgens mij dat zij beiden over 2003 in box 3 meer belasting betalen dan bij tijdige afhandeling van de erfenis. Klopt dit? En zo ja, kan iemand anders voor de afhandeling worden ingeschakeld?

(M. V. de G.)

Een langzame notaris loont, in dit geval. Een voorbeeld: iemand erft 100.000 euro. Het belaste vermogen in box 3 (boven de algemene vrijstelling) is 50.000 euro, omdat het gaat om het gemiddelde van het vermogen op de peildata 1 januari en 31 december 2003, en op 1 januari bestond de erfenis nog niet. Over die 50.000 bedraagt de belasting in 2003 600 euro (1,2 procent van 50.000), voor beide erfgenamen samen. Maar zolang de belasting niet betaald is, trekken ze er rente van. Per saldo kan dat gunstig uitkomen. Wanneer de notaris door de overleden oom benoemd is tot executeur en ook de aangifte Succesrecht en de belastingbetaling verzorgt, kunt u niets doen. Anders kunt u zelf aangifte (laten) doen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele