Katholieke identiteit

In uw krant van zaterdag 22 november zei ik dat Turkse mensen weten dat bij SG Spieringshoek in Schiedam geen hoofddoekjes gedragen mogen worden en dus voor het openbaar onderwijs kiezen.

Graag wil ik dat in een breder kader plaatsen: Spieringshoek is een rooms-katholieke school en werkt nadrukkelijk aan de identiteit van de school. Die identiteit staat in onze schoolgids als volgt omschreven: ,,Aan Jezus van Nazareth en de christelijke gemeenschap ontleent de school de taak mee te werken aan het welzijn van de mensen. [...] Belangrijke voorwaarde daarvoor is repectvol omgaan met ieder als persoon.''

De identiteit krijgt verder vorm door een identiteitscommissie (samengesteld op verzoek van de collega's in de school) waarin we bovengenoemd perspectief zo concreet mogelijk voor de school willen vormgeven, door vieringen en door het meewerken aan de jaarlijkse vastenactie. In een aantal van die vieringen is de afgelopen jaren nadrukkelijk een plaats gegeven aan mensen van andere godsdiensten, gezindten en opvattingen. Vooral dit laatste voorbeeld demonstreert dat wij ook een open school willen zijn waar nadrukkelijk ruimte is voor andere opvattingen.

Natuurlijk zijn bij ons leerlingen van alle godsdiensten en gezindten welkom. Respect voor elkaar moet dan het bindend element zijn. Respect voor elkaar krijgt geen plaats als kleding nadrukkelijk een uiting wordt van de eigen identiteit. In dat kader zijn hoofddoekjes bij ons verboden, maar datzelfde geldt voor bomberjacks of kleding van een bepaald merk.

    • Hans Timmermans Rector Sg Spieringshoek Schiedam