Katholiek spellen

Ik beschouw de opvoeding van mijn 14-jarige dochter als compleet geslaagd in de betekenis dat ik blij ben dat ze er, net als ik, geen religie op na houdt.Ik schrok me dus een hoedje toen ik las dat er op het St.Gregorius College in Utrecht, waar ze met plezier onderwijs volgt, een katholieke kruistocht tegen andersdenkenden gaande is (Z, 22 november). Omdat ik niet op de hoogte ben van het bestaan van homofiel spellen, protestants rekenen en hindoestaanse natuurkunde, heb ik er ook geen enkel bezwaar tegen dat mijn dochter door een katholiek de geheimen van de wiskunde ontsluierd krijgt. Het ene uur wekelijkse uur godsdienstonderwijs heeft tot resultaat gehad dat ze me precies kan uitleggen wat de boeddhistische leer is, wat de joodse overtuiging behelst en tegen de kerst verwacht ze dat ze mij kan bijpraten over de islamitische levensbeschouwing. En niemand die ooit maar een poging gewaagd heeft mijn dochter over te halen Het Ware Geloof te omarmen.

O ja, en het dragen van hoofddoekjes is er, net als op de redactie van Opzij, niet toegestaan, omdat er geen prijs gesteld wordt op deze symbolische uiting van ongrondwettelijke ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Daar kan ik probleemloos mee leven.

    • Henk Westbroek Utrecht