`Kamer kost burger twee pakjes shag'

De Tweede Kamer wil wel bezuinigen maar niet als de indruk wordt gewekt dat het een geldverslindend instituut is.

Frans Weisglas is boos. De voorzitter van de Tweede Kamer ziet `zijn instituut' publiekelijk door het slijk gehaald worden door nota bene een Kamerlid en een minister. VVD'er De Grave en minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) vinden dat de Kamer, net als iedereen in Nederland, de broekriem moet aanhalen in deze economisch zware tijden. Weisglas is het daar op zich mee eens, maar vindt dat het beeld dat door zijn beide partijgenoten wordt opgeroepen, het aanzien van het parlement schaadt.

De botsing tussen de Kamervoorzitter en het kabinet gaat over een bezuiniging van bijna 1,8 miljoen euro die Remkes de Kamer dit jaar wil opleggen. Die bezuiniging is vorig jaar afgesproken. Een eerdere bezuiniging van 3,5 miljoen euro, die de Kamer niet heeft gehaald, wordt door Remkes kwijtgescholden, mits de Kamer nu de harde garantie geeft de 1,8 miljoen wel te halen. Dat wil Weisglas niet. Hij diende namens het presidium, het bestuur van de Kamer, een door alle fracties gesteund amendement in dat volgende week bij de behandeling van de Najaarsnota wordt ingediend. Weisglas zal in dat debat zelf het woord voeren, hetgeen ,,hoogst ongebruikelijk is''. Hij stelt dat Remkes de Kamer helemaal niets op mag leggen, omdat zijn voorganger De Vries daar in 1998 afspraken over gemaakt heeft met toenmalig voorzitter Van Nieuwenhoven.

In een vorige week verstuurde brief aan het presidium schrijft Remkes dat er inderdaad is afgesproken dat het kabinet de zogenoemde raming (begroting) van de Tweede Kamer ,,zonder meer zal overnemen, tenzij dit in strijd is met het algemeen belang''. Dat algemeen belang brengt Remkes nu in stelling om de Kamer een bezuiniging op te leggen: ,,het algemeen belang op dit moment vereist (...) dat ook de Tweede Kamer een bijdrage levert aan de invulling hiervan.'' Ook VVD'er De Grave, woordvoerder namens zijn fractie in het debat van volgende week, acht het ,,logisch'' dat de Kamer een bijdrage levert ,,als iedereen een stapje terug moet doen''.

Weisglas is echter woedend over ,,het sfeertje'' dat Remkes en De Grave in zijn ogen schetsen. Zij zetten met hun ,,populistische toontje'' de Kamer ten onrechte neer ,,als geldverslindend instituut'', meent Weisglas. ,,Het gaat niet aan dat het kabinet de Kamer een bezuiniging oplegt. Nu gaat het om 1,7 miljoen voor de inrichting van een nieuw pand, maar over 50 jaar zit er misschien wel een verlicht despoot die de hele Tweede Kamer af wil schaffen. Het gaat me om het principe: Remkes moet met zijn tengels van de Tweede Kamer afblijven'', aldus Weisglas. Ter adstructie van de zuinigheid van de Kamer had Weisglas de bestedingen van de afgelopen vier jaar op een rijtje gezet. Het budget van de Kamer steeg tussen 1998 en 2002 weliswaar van 82 miljoen naar 108 miljoen euro, maar over diezelfde periode had de Kamer 13 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. ,,De Tweede Kamer kost de Nederlandse burger minder dan zes euro per jaar'', zei Weisglas. ,,Dat is nog geen twee pakjes shag'', zei hij, verwijzend naar zware-shag-kettingroker Remkes.

De Grave zegt de opstelling van Weisglas te betreuren, maar houdt vast aan zijn standpunt: ,,Laten we de discussie gewoon zakelijk houden.'' Maandag zal de VVD-fractie bepalen of Kamerlid Rijpstra, dat namens de liberalen zitting heeft in het presidium, zijn steun aan het amendement van Weisglas zal handhaven danwel intrekken. Het CDA wil nog geen standpunt innemen over de discussie. ,,We moeten de kwestie nog in de fractie bespreken'', aldus Kamerlid De Nerée tot Babberich. De PvdA was niet bereikbaar voor commentaar.

    • Egbert Kalse