Kabinet: bezuinig op Tweede Kamer

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft het volste recht om bezuinigingsvoorstellen te doen op de begroting voor de Tweede Kamer. Remkes heeft daarmee niets provocatiefs gedaan, maar gewoon zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat zei vice-ministerpresident De Graaf, namens het kabinet gisteren na afloop van de ministerraad.

,,Waar de hele samenleving en de overheid gevraagd wordt om een stapje terug te zetten, kun je dat ook aan de Tweede Kamer vragen'', aldus De Graaf die premier Balkenende gisteren verving als voorzitter van de ministerraad. ,,De Tweede Kamer mag haar begroting niet vaststellen buiten het ministerie om.''

De Graaf zei verder de verbale toonzetting in de reactie op het kabinetsvoorstel te betreuren. Daarbij doelde hij op de uitlating van Tweede Kamer-voorzitter Weisglas die vindt dat Remkes ,,met zijn tengels van de Tweede Kamer af moet blijven''.

Het gaat volgens De Graaf bij de voorgestelde bezuiniging ook niet om schrikbarend hoge bedragen (1,7 miljoen euro voor de inrichting van een nieuw pand). De waarschuwing van Weisglas dat over vijftig jaar ,,een verlicht despoot misschien wel de hele Tweede Kamer af wil schaffen'', wees hij van de hand. ,,In een parlementaire democratie zal niemand vinden dat de Tweede Kamer zijn werk niet zou doen.'' De Graaf zei een normaal gesprek over de bezuinigingen te wensen ,,zonder begeleiding van allerlei boze bezweringen''.