Italiaans huis in box 3

Onlangs kochten we een tweede huis in Italië. Op de notariële akte staan twee bedragen: de koopprijs en de kadasterwaarde van het appartement. Op deze waarde (lager dan de koopprijs) worden de gemeentelijke belastingen gebaseerd. Komt deze waarde overeen met onze WOZ-waarde en kan ik deze in box 3 opgeven?

(A. van den B.)

Bezit u een tweede woning of een vakantiehuis, dan moet u de waarde aangeven in box 3. De eventuele schuld mag u in box 3 aftrekken. In principe moeten alle bezittingen in box 3 worden aangegeven voor de waarde in het economische verkeer. Dat is de vrije verkoopwaarde, wat brengt de zaak op bij de verkoop aan de hoogst biedende koper. Voor vakantiewoningen bestaat daarop een gunstige uitzondering, althans wanneer u ten minste 30 procent van de tijd over deze woning kunt beschikken. U moet dus recht hebben op eigen gebruik tijdens die periode. Wordt de woning feitelijk langer dan 70 procent verhuurd, of staat u deze contractueel langer dan 70 procent af, bijvoorbeeld aan het management van het vakantiepark, dan geldt deze uitzonderingsregel niet. Bij eigen gebruik van minimaal 30 procent mag u de woning waarderen op de WOZ-waarde, de waarde per 1 januari 1999. Deze is veelal lager dan de vrije verkoopwaarde. Bezit u een huis in het buitenland, dan mag u volgens dezelfde regel de vrije verkoopwaarde per 1 januari 1999 nemen. Het buitenland kent immers geen WOZ-waarde. Waar de Italiaanse kadasterwaarde mee overeenkomt, kunt u vragen bij de Belastingtelefoon.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele