Gegevens medicijnen eerder vrij

Producenten moeten de wijze van medicijnproductie eerder openbaar maken. In een nieuwe, omstreden, Europese richtlijn wordt de aanvankelijk voorgestelde termijn van tien jaar plus één overgangsjaar voor de duur van de bescherming van medicijngegevens teruggebracht naar acht jaar plus twee jaar.

Het is nog onzeker of er een extra jaar wordt toegevoegd als de geneesmiddelenfabrikant in de tussentijd met een nieuwe variant op de markt komt.

De plannen zijn in lijn met onder meer de Nederlandse voorstellen. Naar verwachting van Europarlementariër De Roo (GroenLinks) stemt het Europese parlement volgende week woensdag in met deze zogeheten tweede lezing van de richtlijn. De vijftien EU-lidstaten zijn de afgelopen weken onder druk van voorzitter Italië tot dit compromis gekomen. De Raad van ministers van Volksgezondheid en het parlement willen dat de richtlijn van kracht wordt voordat Europa in mei wordt uitgebreid met tien nieuwe lidstaten.

De nieuwe regelgeving moet eenheid brengen in de Europese landen wat betreft het verlenen van vergunningen voor het op de markt brengen van innovatieve medicijnen en het toezicht daarop. Zij voorziet tevens in de oprichting van één Europees Bureau in Londen voor de beoordeling van geneesmiddelen. Hierdoor moet informatie over medicijnen sneller beschikbaar worden.