Geen waterbed

Als bewoners van de Ramlehweg willen wij reageren op het artikel van Paul Andersson Toussaint `Waterbed aan de Ramlehweg' (Z, 6 december). Uiteraard zijn wij bekend met de bestaande problematiek maar zo rampzalig als in het artikel beschreven is het ons inziens niet. Wij ervaren de Ramlehweg al jarenlang als een rustige woonbuurt. De journalist beschrijft een breed gebied beschreven waar de Ramlehweg slechts een heel klein gedeelte van is. Het artikel is daardoor wat ál te generaliserend en bovendien dekt de kop de lading van de inhoud niet. Jammer dat er geen andere bewoners dan actievoerders zijn geïnterviewd.

    • Dirk Krabbendam Karel Ridderhof Rotterdam