Eichel hekelt Nederland over europact

De Duitse minister van Financiën, Hans Eichel, heeft gisteren in Brussel bij de Eurotop over een Europese grondwet opnieuw felle kritiek geuit op de Nederlandse uitleg van het Stabiliteitspact van de euro.

,,Nederland vergiftigt de sfeer'', aldus Eichel. Hij zei in de marge van de Euroto in Brussel dat het aanhoudende gehamer van Nederland op strikte naleving van het pact hem zo langzamerhand de keel uitkwam.

Toen premier Balkenende van Eichel uithaal vernam, haastte hij zich langs de vierkante tafel van zo'n twintig bij twintig meter waaraan de Europese regeringsleiders, de ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Financiën zaten. Balkenende sprak bondskanselier Gerhard Schröder erover aan. Die had hem, zo vertelde de premier later, de verzekering gegeven dat Nederland de sfeer niet vergiftigt. ,,Maar de financiën houden ons verdeeld'', aldus Balkenende. Hij zei de betrekkingen met Duitsland belangrijk te vinden, maar ook van mening te zijn dat er ruimte voor meningsverschillen moet zijn.

Al wekenlang moppert de Duitse minister Eichel over zijn Nederlandse collega Gerrit Zalm. Tot in het toilet van zijn Berlijnse ministerie kan hij over Zalm praten. Gisteren gaf hij in Brussel opnieuw uiting aan zijn verbolgenheid over de Nederlands eopstelling.

Nederland dringt er tijdens de Europese top in Brussel op aan dat in het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie extra waarborgen worden opgenomen over naleving van het Stabiliteitspact voor de euro. Maar Eichel wil daar niets van weten. Hij zegt al geruime tijd tegen iedereen die het wil horen dat Zalm niet begrijpt dat economische besluiten politiek zijn, en niet volgens juridische regels achter de computer genomen kunnen worden.

Eichel zegt niet te begrijpen dat zijn Nederlandse collega niet door heeft dat Duitsland het begrotingstekort van drie procent overschrijdt om de Duitse economie te stimuleren. Dat is volgens hem uiteindelijk ook in het belang van Nederland. Eichel heeft cijfers op zijn tafel die moeten aantonen dat het Nederlandse begrotingstekort de afgelopen drie jaar sneller is gestegen dan het Duitse. Hij wijst de beschuldiging van de hand dat onder druk van Duitsland en Frankrijk vorige maand de afspraken van het pact zijn omzeild.

De pleidooien van premier Jan Peter Balkenende om in het grondwettelijk verdrag een artikel op te nemen dat het eenvoudiger maakt om bij vermeende schending van het Stabiliteitspact naar het Europese Hof van Justitie te stappen, noemt Eichel ,,zinloos''. ,,Bij ons laten wij het economisch beleid niet door gerechtshoven maken'', zegt hij.

De Duitse minister beschuldigt de Nederlandse regering ervan stemming te maken tegen grote landen om binnenlandse politieke reden. Vooral VVD-minister Zalm zou zich daaraan schuldig maken. Gevraagd om een reactie zei Zalm over zijn relatie met Eichel: ,,Wij praten nog steeds met elkaar. Ik beschouw het pact als een juridisch document.''

    • Ben van der Velden