Drogredenen

In het artikel `Tien drogredenen voor apart onderwijs' van Hirsi Ali (NRC Handelsblad, 4 december) staat een ernstige misvatting. In de tweede `drogreden' schrijft zij ,,De Britse, Amerikaanse, joodse of Japanse scholen bestaan uit een homogene groep. Hoewel de kinderen uit genoemde nationaliteiten niet of nauwelijks Nederlands spreken.'' Even verder heeft zij het over ,,deze allochtonen'' als zij de kinderen op deze scholen bedoelt. Er zijn twee mogelijkheden: Of zij beschouwt joden in Nederland werkelijk als allochtonen; dat zou een onaanvaardbaar standpunt zijn, zeker voor een lid van de Tweede Kamer voor de VVD; bovendien maakt zij dan de fout te beweren dat joodse kinderen geen Nederlands spreken. Of zij bedoelt Israëliërs; dan maakt zij de fout te denken dat `joden' en `Israëliërs' identieke begippen zijn; m.a.w. dat alle joden Israëliërs zijn. Ook dat is absoluut onjuist; Nederlanders zijn Nederlanders, welke andere eigenschappen, levensovertuiging of kleur zij ook hebben. Joodse Nederlanders hebben ook geen dubbele nationaliteit. Ook deze (denk)fout is zo fundamenteel dat een lid van de Tweede Kamer die niet zou behoren te maken.

    • Anneke M. Goudsmit