Antibioticumkuurtje niet nodig bij kinderen met een zere keel

Mét of zonder antibiotica gaat keelpijn bij kinderen even snel over, concludeerden Utrechtse huisartsen in de British Medical Journal van vorige week. Complicaties zijn ook zonder antibioticum zeldzaam. Ze zijn verder goed te behandelen als ze toch opduiken.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert al om voor gewone acute keelpijn bij zowel kinderen als volwassenen geen antibiotica te geven, maar dat was tot nu toe bij kinderen niet met betrouwbaar onderzoek onderbouwd. De Utrechtse huisartsen, medewerkers van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, hebben nu 156 kinderen met keelklachten in groepen verdeeld en drie verschillende behandelingen gegeven: zeven dagen het antibioticum penicilline, drie dagen penicilline plus verder een placebo, of alleen een placebo.

De antibioticumkuur bleek voor het verloop van de ziekte niets uit te maken. De keelpijn duurde in alle drie de groepen even lang: zo'n drie tot vier dagen. Ook het aantal op school verzuimde dagen was gelijk.

Van oudsher geven artsen bij keelpijn een antibioticum omdat ze bang zijn voor complicaties door Groep A-streptokokken, zoals acuut reuma. Maar acuut reuma is in de huidige welvarende westerse landen uiterst zeldzaam.

Er waren iets meer complicaties in de placebogroep: acht, vergeleken met drie in de penicillinegroepen. Het ging daarbij vooral om angina. Er was ook één geval van roodvonk en één huidinfectie met streptokokken (impetigo). Dit alles is ook achteraf goed te behandelen.

Dezelfde onderzoekers hebben eerder aangetoond dat keelpijn bij volwassenen door een antibioticumkuur wél duidelijk minder lang aanhoudt. Dat zou kunnen komen doordat de streptokokken bij de volwassenen echt bijdragen aan de ziekteverschijnselen, terwijl veel kinderen de bacterie alleen maar meedragen.

    • Bart Meijer van Putten