A4 Midden-Delfland

Met zijn positieve teneur gaat het hoofdartikel in NRC Handelsblad van 4 december over het besluit van minister Peijs tot het doortrekken van de A4 door Midden-Delfland, te kort door de bocht.

De krant reduceert het onderwerp tot ministeriële daadkracht versus vertragende milieugroeperingen. Het eerste is ongenuanceerd het goede en het tweede het slechte.

Tekentafelplannen uit eerdere decennia hebben een relatieve waarde en dienen als zodanig moeten worden gewogen. Peijs' forceren van een besluitvormingsprocedure kan dan ook evengoed worden betiteld als een daad van starheid, ééndimensionaliteit en dogmatisme, gebaseerd op de idee dat wat eens werd bedacht voor altijd en eeuwig van waarde blijft.

De snelwegenplannen uit de jaren vijftig gingen uit van een in onze ogen nu zo goed als leeg Nederland waar doorheen gemakkelijk en goed snelle autobanen konden en moesten worden aangelegd en waren in onze ogen stekeblind voor natuur- en cultuurlandschappelijke waarden, zoals bij Midden-Delfland.

Een gebied dat nu voorziet in een gegroeide behoefte aan stilte in een veel minder lege Randstad en van belang is voor energie-arme manieren van kleinschalige recreatie.

    • F.M. Boon Delft