Vonnis: premies vrije dagen terug

Werkgevers en werknemers hoeven geen sociale premies te betalen over dagen waarop er niet gewerkt is, maar wel salaris wordt ontvangen. De ingehouden premies voor onder meer WW en WAO over vakantie- en feestdagen en ziekteverlof moeten worden teruggegeven.

Dat heeft de rechtbank in Rotterdam deze week bepaald. De uitspraak is de uitkomst van een procedure van een onderneming, die afwilde van het betalen van sociale premies over de verlofdagen van zijn werknemers in ploegendienst.

De consequenties van het vonnis kunnen groot zijn, stelt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). ,,Als er minder premie wordt betaald, vallen ook de uiteindelijke uitkeringen lager uit'', zegt een UWV-woordvoerster.

Volgens het UWV ondergraaft de uitspraak ook de systematiek van het uitkeringsstelsel. ,,Je hebt recht op WW als je een aantal weken aansluitend hebt gewerkt. Als je tussendoor bijvoorbeeld ziek bent geweest en geen premie hebt betaald, komt dat in gevaar.''

De rechtbank in Rotterdam heeft met zijn beslissing een uitspraak in mei 2001 gevolgd van de Centrale Raad van Beroep, de beroepsrechter voor sociale verzekeringen. Toen ging het om een offshorebedrijf, waarbij het personeel werkte in een rooster van twee weken op, twee weken af. ,,Dat was een situatie met bijzondere arbeidspatronen, terwijl het nu om een ploegendienst gaat'', zegt de woordvoerster van het UWV.

Het UWV zal dan ook in beroep gaan tegen de uitspraak bij de Centrale Raad van Beroep. ,,Als dit praktijk wordt dan kan dat gerepareerd worden met nieuwe wetgeving. Wij vragen om een spoedprocedure, zodat hier snel helderheid over komt.''

De uitspraak is gunstig voor hogere inkomens, zegt Mark Geerse van PricewaterhouseCoopers. Geerse heeft, samen met collega Eric Dankaart, namens een onderneming, de procedure gevoerd bij de rechtbank in Rotterdam. Geerse verwijst met hogere inkomens naar werknemers met een salaris dat boven de maximaal verzekerde loon uitkomt (43.065 euro). ,,Voor werkgever en werknemer samen kan dat financieel voordeel oplopen tot 850 euro per jaar.''

Het UWV heft de premies voor WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), Ziekenfonds en WW (Werkloosheidswet) over gemiddeld 260 dagen per jaar. ,,Je kan zeggen dat er gemiddeld per jaar 40 dagen per werknemer niet gewerkt wordt, als gevolg van vakantie, ziekte of feestdagen. Op die dagen wordt het salaris doorbetaald en op basis van deze uitspraak onterecht premies geheven'', zegt Geerse.

PricewaterhouseCoopers is inmiddels ook bezig met een soortgelijke zaak voor een ondernemer, waarbij het personeel gewoon van 9 tot 5 werkt.