Taakstraf voor Scheerder na valse brieven

De Arnhemse rechtbank heeft de Gelderse ex-gedeputeerde W. Scheerder voor valsheid in geschrifte veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Tegen hem was vijftien maanden gevangenisstraf geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

De rechtbank acht bewezen dat Scheerder ,,onder de vlag van de overheid'' valselijk twee brieven heeft opgemaakt en ondertekend, waarmee het evenementenbedrijf Gelderland Events leningen van de bank kon krijgen. Scheerder was volgens de rechtbank niet op uit op persoonlijk gewin. Ook heeft hij zich niet schuldig gemaakt aan manipulatie en misleiding, zoals commissaris van de koningin Kamminga heeft gesteld.

Als verzachtende omstandigheid geldt ook dat bij het opzetten van een provinciaal evenenementenbeleid in het Gelderse provinciehuis op ambtelijk en bestuurlijk niveau meer fouten zijn gemaakt. Scheerder beroept zich op de collectieve verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten, maar dit staat volgens de rechtbank, áls daar al sprake van zou zijn, vervolging van Scheerder niet in de weg.

De rechtbank sprak Scheerder vrij van corruptie. De ex-gedeputeerde wist niet dat de directeur van Gelderland Events 10.000 gulden van zijn bruiloft heeft betaald, hoewel er aanwijzingen waren dat hij dit had kunnen weten.

De directeur van het evenementenbureau werd voor omkoping van een ambtenaar veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, een geldboete van 5.000 euro en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij beloonde de ambtenaar, die op zijn initiatief provinciale brieven en handtekeningen vervalste, met goederen en geld. De ex-ambtenaar is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, een geldboete van 7.500 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden. Tegen de directeur en de ambtenaar waren gevangenisstraffen geëist van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk. De Arnhemse rechtbank noemt het aannemen van steekpenningen door een ambtenaar ,,onaanvaardbaar'' maar beschouwt het als verzachtende omstandigheid dat de man onder grote druk is gezet, en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar was.