SER wijst wet openbaarheid af

De werknemers en werkgevers verwerpen het wetsvoorstel waarmee topinkomens in bedrijven met meer dan vijftig medewerkers openbaar worden. Het voorstel is volgens hen praktisch onuitvoerbaar. Dat hebben de vakbonden en de ondernemersorganisaties verenigd in de Sociaal-Economische Raad (SER) in een ontwerpadvies geschreven. Volgens de SER vormt het voorstel een te zware taak voor ondernemingsraden van bedrijven.