Scholeksters

In het artikel Kokkelvisserij op wadden mag blijven (11 december, pagina 3) staat dat het aantal scholeksters in de Waddenzee is gedaald van 200.000 in de jaren tachtig naar 170.000 nu. Dat eerste getal moet zijn 260.000.