Ramsj

Barry Cunliffe: Facing the ocean. The Atlantic and its peoples. Gebonden, Oxford University Press 2001, van €40,- voor €25,-. De Boekenmarkt Den Haag (070-3658226)

Fraai uitgegeven studie over de Europese kustbevolking langs de Atlantische Oceaan, vanaf de eerste jager-verzamelaars die achtduizend jaar geleden de kuststreken binnentrokken tot aan de ontdekkingsreizigers uit de vijftiende eeuw. Rode draad is het begrip `Atlantic identity': een gevoel van saamhorigheid en verwantschap dat in de loop der eeuwen groeide tussen de kustbewoners van Ierland, Zuid-Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal, en dat later werd overgenomen door de Kelten, Bretons en Galliërs. Schitterend geïllustreerd, onder meer met foto's van woeste rotskusten met fortificaties.

Guy Cooper en Gordon Taylor: The curious gardeners. Gebonden, Headline 2001, van €30,83 voor €11,99.

Scheltema Amsterdam

'Obsession and diversity in 45 British gardens,' luidt de ondertitel van dit boek dat hoort bij een populaire BBC-serie waarin Cooper en Taylor in een oude sportwagen door Engeland crossen, op zoek naar bijzondere tuinen (om elkaar, eenmaal in een tuin aangekomen, naar hartenlust te gaan tegenspreken). Bezocht worden deze keer tuinen in Buckinghamshire, East Anglia, Yorkshire en Schotland, zowel privétuinen als beroemde openbare tuinen als die van Hampton Court en Waddesdon Manor.

Tom Henry en Laurence Kanter: Luca Signorelli. The complete paintings. Gebonden, Rizzoli 2002, van €88,80 voor €39,95. Premsela Amsterdam

Compleet overzicht van de schilderijen van Luca Signorelli (1441-1523), de Italiaanse renaissancekunstenaar die opgeleid werd in het atelier van Piero della Francesca. Signorelli-experts Henry en Kanter zorgden voor de gedegen essays, waarna het catalogusgedeelte volgt met in totaal 148 werken. Bij Roelants Nijmegen ligt een boek over een vertegenwoordiger van de zogeheten noordelijke renaissance: Petrus Christus van Maryan Ainsworth en P.J.Martens, een uitgebreide analyse (ook technisch, met behulp van infraroodfoto's) van het werk van de Brugse schilder die zich in 1444 in de stad vestigde en daar in 1476 overleed. Veel religieuze stukken, maar het mooiste schilderij is toch wel het geheimzinnige, bijna spookachtige `portret van een dame' dat Christus in 1470 schilderde. Van €76,50 voor €25,–

Robert Dorsman en Adriaan van Dis (samenstelling): O wye en droewe land. Honderd-en-een gedichten in het Afrikaans. Paperback, Meulenhoff 1998, van €16,50 voor €5,–. Steven Sterk Utrecht

`Die seun klim druipend uit die bad, / sy hele lyf is gaaf en glad / en heel tot in die holte van / sy nael (navel) waaroor 'n seepbel span,' luiden de eerste regels van `Jong seun' van Elisabeth Eybers, een van de honderd-en-een Afrikaanse gedichten die in deze aardige bundel zijn opgenomen (met de Nederlandse vertaling van Dorsman onder aan de pagina). Andere dichters die aan het woord komen, zijn Breyten Breytenbach, N.P. van Wyk Louw (de man achter de titel van het boek) en D.J.Opperman.

Kees Groeneboer: Gateway to the west. The Dutch language in colonial Indonesia, 1600-1950. Gebonden, Amsterdam University Press 1998, van €43,– voor €12,50. Steven Sterk Utrecht

Interessant, zeer gedetailleerd proefschrift over de geschiedenis van het Nederlands in Nederlands-Indië, toegespitst op de taalpolitiek van de koloniale overheid. Die politiek, zo betoogt Groeneboer, is vanaf het begin gebaseerd geweest op uiterste terughoudendheid: het Nederlands en scholing in het Nederlands werd alleen geschikt geacht voor de inheemse elite, vooral als die ook nog christelijk was en werkte in het bestuursapparaat. De Maleis sprekende, islamitische meerderheid mocht onder geen beding Nederlandse scholing krijgen, dat kon alleen maar leiden tot nationalisme en opstand.

Gerti Fietzek (ed.): Documenta 11-Platform 5. Exhibition (Catalogue, Short guide, Exhibition venues). Gebonden, Documenta 2002,

van €98,– voor €29,50. De Slegte

Driedelig boekenpakket over de Documenta 2002, de befaamde kunstmanifestatie in Kassel waaraan dat jaar de Nederlandse kunstenaars Constant, Mark Manders en Fiona Tan deelnamen, terwijl tevens een film werd vertoond van de (in 2001 overleden) cineast Johan van der Keuken. Het pakket bestaat uit de grote, bijna zeshonderd pagina's tellende catalogus (in het Engels), de zogeheten `Short guide', een kort en bondig overzicht van de deelnemende kunstenaars en hun werk, en een boek met de titel `Exhibition venues', een fotografische impressie van de vele expositiezalen en hun inrichting. Alles even mooi uitgevoerd.

Wally Kahl e.a.: Atlas aquariumvissen. Gebonden, Tirion 1998, van €60,- voor €15,–. Steven Sterk Utrecht

Grondig naslagwerk waarin ongeveer 750 soorten zoetwateraquariumvissen worden beschreven en in kleurenfoto's getoond: vanaf eenvoudig te houden karperzalmen, meervallen en tandkarpers tot aan Afrikaanse cichliden en labyrintvissen. Compleet met aanwijzingen over de verzorging van de dieren en de omstandigheden (grootte van de bak, zuurgraad en hardheid van het water) waarin ze het beste tot hun recht komen.

    • Henk Lagerwaard