Pas verschenen: non-fictie

Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. Waanders/Koninklijke Bibliotheek. 320 blz. €34,50

Ruimhartig geïllustreerde geschiedenis van het boek in Nederland, van de eerste drukpers tot concernvorming in de uitgeverswereld. Het materiaal voor het boek is afkomstig uit het elektronische systeem Bibliopolis van de Koninklijke bibliotheek (www.kb.nl/bibliopolis).

Herman van Gunsteren: Woordenschat voor verwarde politici.

Van Gennep, 128 blz. €12,50

Hoogleraar politieke theorie in leiden analyseert de volgens hem nog grotendeels onbegrepen veranderingen in de Nederlandse politiek. Hij gaat daarbij uit van de opvatting dat politiek strijd met woorden is en probeert aan de hand van klassieke politieke begrippen orde te scheppen.

Eric Laurent: Het geheim van Bush. De machtige lobby achter George W. Bush. Vertaald door René ter Steege.

Van Gennep, 164 blz. €13,50

De Franse journalist Eric Laurent verdiepte zich in de netwerken rondom de Amerikaanse president George W. Bush, met veel aandacht voor `ultrarechtse christelijke organisaties' en bedrijven. `Ook [...] Eric Laurent van Le Figaro, moet het in De oorlog van Bush. Waarom de Verenigde Staten Irak aanvallen (Van Gennep, 166 blz. €12,50) vooral hebben van stukken uit de Amerikaanse pers', schreef deze bijlage over zijn vorige boek. `Laurent stipt de relevante aspecten van het conflict met Irak aan [...] Maar geen enkel onderwerp wordt echt uitgediept' (Boeken, 04.04.03).