Nog geen ama's in opvanghuis Angola

Het op 24 september jongstleden door minister Verdonk geopende opvanghuis voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) in Angola, wordt niet gebruikt voor de doelgroep waarvoor het bedoeld was. Zo blijkt uit de laatste editie van het tijdschrift van het instituut voor Zuidelijk Afrika.

Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) organiseerde binnen een al bestaand opvanghuis voor kinderen in de Angolese hoofdstad Luanda twintig extra plaatsen om ama's op te vangen die in Nederland geen recht hebben op een verblijfsvergunning en terug moeten naar hun land. Het huis ,,biedt het kind een veilig onderkomen tot de familie is opgespoord'', zei Verdonk bij de opening. ,,Het is wellicht een voorbeeld voor andere landen.''

Sindsdien zijn er veertien jongeren uit Nederland teruggekeerd naar Angola, maar geen van hen woont in het huis. Momenteel slapen er ,,plaatselijke jongeren'', zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die het project voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en Verdonk uitvoert.

BZ heeft 750.000 dollar betaald voor het project, inclusief faciliteiten voor schoollokalen en terugkeerpremies voor Angolezen uit Nederland. Een woordvoerder van BZ ,,had al verwacht dat er maar heel weinig belangstelling voor de opvang zou zijn''. Volgens BZ zeggen veel ama's uit Angola als ze in Nederland asiel aanvragen, dat ze geen familie hebben. Zij spreken niet de waarheid. Het IOM: ,,Wij achten het aannemelijk dat alle jongeren uit Nederland zonder uitzondering familie hebben in het thuisland.''

Toch moet de opvanglocatie blijven, vinden BZ en IOM. ,,Het past in het Nederlandse asielbeleid te zorgen voor terugkeer als het veilig is. Dat is ook de voorwaarde die de rechter stelt voor terugzending van ama's. Bovendien: die mogelijkheid moet je ook bieden als kinderen zeggen dat ze niemand hebben'', aldus BZ. ,,Vanaf het begin was de investering erop gericht dat deze ook aan plaatselijke jongeren ten goede zou komen'', zegt het IOM.

In totaal zijn er zo'n 2.000 Angolese ama's in Nederland. Zij moeten terug, de oorlog is er voorbij.