Ministerie van OCW

In het bericht Topambtenaar: Ministerie OCW werkt slecht (11 dec, pagina 3) staat dat de ondernemingsraad van het ministerie ,,ontstemd heeft gereageerd'' op vernieuwingsplannen van topambtenaar Van der Steenhoven. Dit is onjuist. De OR is bij de plannen betrokken, erkent dat de bedrijfscultuur moet veranderen en voert in januari verder overleg met de ambtelijke top.