Meeste subsidie naar Leger des Heils

Het Leger des Heils kreeg van alle goede doelen-organisaties in Nederland in 2002 de meeste overheidssubsidie. Daarmee verdrong het Leger de ontwikkelingsorganisatie Novib die daarvoor jarenlang de eerste plaats bezette onder de subsidie-ontvangers.

Dat blijkt uit cijfers die gisteren werden gepresenteerd door Centraal Bureau Fondsenwerving. Het Leger des Heils ontving in 2002 een bedrag van 108,1 miljoen euro aan subsidie, terwijl dat een jaar eerder nog 89,4 miljoen was. De subsidie voor het Leger des Heils laat al jaren een stijgende trend zien. In 1998 bedroeg bedroeg de subsidie nog 64,9 miljoen.

Volgens adjunct-directeur H. van Teijlingen van het Leger des Heils komt dat doordat er in Nederland ,,steeds meer kwetsbare mensen'' zijn. ,,We zijn er voor mensen zonder helper.'' Het Leger organiseert opvang van dak- en thuislozen, verstrekt maaltijden en legt huisbezoeken af. Voor die activiteiten vraagt het Leger bij tal van instanties subsidies aan. ,,We benutten alle mogelijkheden die er zijn.'' Het Leger des Heils heeft in Nederland zo'n tachtig plaatselijke korpsen en omschrijft zichzelf als een kerk met bijzondere aandacht voor mensen zonder kerkelijke binding.

De subsidie voor Novib steeg volgens het CBF van 100,4 miljoen euro in 2001 naar 103,1 miljoen. Maar dat was niet genoeg om de eerste plaats te behouden. Andere grootontvangers zijn net als Novib `medefinancieringsorganisaties' die de Nederlandse overheid helpen met ontwikkelingswerk in de Derde Wereld, zoals Cordaid en Hivos. Deze groep is wel recentelijk uitgebreid met Plan Nederland (het voormalige Foster Parents Plan) waardoor de spoeling dunner is geworden.

Directeur J. Zwartjes van het CBF waagt zich niet aan een analyse van deze ontwikkeling: ,,Wij zijn registreerders,'' aldus Zwartjes. Charitatieve instellingen besteedden vorig jaar gezamenlijk 1,8 miljard euro aan goede doelen, 3 procent meer dan een jaar eerder. Dat kwam niet zozeer door stijgende inkomsten, maar vooral door interen op het eigen vermogen met zo'n 100 miljoen euro.

De inkomsten uit fondsenwerving (collectes, mailings, nalatenschappen, giften, donaties en loterijen) stegen slechts licht van 904,4 miljoen euro naar 912,9 miljoen (0,9 procent). De kosten voor die wervingsacties stegen sneller, van 127,4 miljoen naar 135,6 miljoen (6,4 procent). Op beleggingen werd een verlies geleden van 70 miljoen euro.