Kosovaren in conflict met VN-bestuur

Het parlement van Kosovo heeft gisteren alle wetten uit het tijdperk-Miloševic nietig verklaard – tot ongenoegen van het VN-bestuur in Kosovo, dat de maatregel niet erkent.

Met 71 tegen 17 stemmen besloot het parlement alle wetten die van kracht zijn geworden tussen 22 maart 1989 – toen de toenmalige Servische partijchef Slobodan Miloševic een eind maakte aan de autonomie van Kosovo – en juni 1999 – toen na de Kosovo-oorlog het VN-bestuur werd ingesteld – ongeldig te verklaren. De wetten, aldus de indieners van het voorstel, zijn niet toe te passen en ongeldig omdat ze nooit de instemming van de meerderheid van de bevolking van Kosovo hebben gehad. Bovendien werden ze gebruikt om te discrimineren tegen de Albanezen in Kosovo. De tegenstemmers van gisteren waren leden van de Servische minderheid in Kosovo.

De beslissing komt één dag nadat het VN-bestuur de criteria – op het gebied van democratisering, de vorming van de rechtsstaat, mensen- en eigendomsrechten en privatisering – had gepresenteerd waaraan Kosovo moet voldoen voordat kan worden gesproken over de toekomstige status van Kosovo. Dat debat gaat over de vraag of Kosovo onafhankelijk wordt,zoals de Kosovo-Albanezen eisen, ofwel deel blijft uitmaken van Servië. De Kosovo-Albanezen hebben de gisteren gepresenteerde VN-richtlijnen geaccepteerd, zij het met bedenkingen. Een van die bedenkingen gold de bepaling dat wetten uit het tijdperk van de Servische overheersing geldig blijven, tenzij ze zijn vervangen.

De presentatie van de VN-richtlijnen was gisteren de aanleiding voor de stemming in het parlement over de geldigheid van de Servische wetten in Kosovo. Het VN-bestuur in Kosovo onder leiding van de Finse diplomaat Harri Holkeri reageerde gisteren onmiddellijk negatief op de stemming. Het besluit, alle wetten uit de Servische tijd ongeldig te verklaren, is ,,zonder geldigheid en zonder gevolgen'', zo stelde de woordvoerster van Holkeri. Het parlement is bij de stemming buiten zijn boekje gegaan. ,,Ze kunnen best stemmen, maar dat wordt uiteindelijk niet erkend door de internationale gemeenschap'', aldus de woordvoerster.

In Belgrado werd ook negatief gereageerd. ,,Belgrado kan niet stilzitten en dit allemaal gadeslaan'', aldus de Servische vice-premier Nebojša Covic.