Kamer verlengt missie in Irak

De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met een verlenging van de Nederlandse missie in Zuid-Irak met een halfjaar tot midden juli 2004. Net als bij het debat van afgelopen zomer over de eerste periode van zes maanden, stemden alleen de SP en GroenLinks tegen.

De woordvoerders van de partijen zeiden te beseffen dat de situatie in Irak inmiddels gevaarlijker is geworden dan die een halfjaar geleden was. Desondanks zeiden de meesten het ,,verantwoord'' te vinden dat de ruim 1.100 militairen nog eens zes maanden in de provincie Al Muthanna bivakkeren om de stabiliteit en wederopbouw daar te bevorderen.

De meerderheid van de fracties, inclusief het grootste deel van de oppositie, zei een terugtrekking op dit moment ongewenst te achten. Ook de PvdA'er Koenders huldigde dit standpunt, juist met het oog op de Iraakse bevolking. ,,Terugtrekken met de staart tussen de benen als het gevaarlijk wordt, is niet direct een optie.''

De Kamerleden Van Bommel (SP) en Karimi (GroenLinks) schaarden zich echter niet achter het besluit, omdat ze de `bezetting' van Irak door de Amerikanen en de Britten onjuist achten. Door bij te dragen aan de stabiliteitsmacht voor Irak, die onder gezag staat van de Amerikanen en de Britten, maakt Nederland zich naar hun mening hieraan medeplichtig.

Minister Kamp (Defensie) wist de bezorgdheid bij veel Kamerleden weg te nemen dat de mariniers, die in Al Muthanna verblijven, over onvoldoende militaire inlichtingen zouden beschikken. Vooral de CDA'er Eurlings en zijn VVD-collega Wilders hadden Kamp hierover harde toezeggingen gevraagd. LPF-fractieleider Herben kondigde zelfs een motie aan om een Orion-patrouillevliegtuig naar Irak te sturen, zodat de Nederlanders zelf luchtverkenningen konden uitvoeren.

De minister verzekerde de Kamer echter dat er ,,niet de minste twijfel'' is dat de Britten en de Amerikanen op inlichtingengebied bereid zijn alles te leveren wat de Nederlanders nodig menen te hebben. Ook als de Nederlanders bijvoorbeeld willen meevliegen in een Brits Nimrod-verkenningstoestel is dat geen probleem. Herben zag daarop van zijn motie af.