Jonge studenten

Het aantal zeer jonge studenten aan Nederlandse universiteiten is de afgelopen tien jaar vervijfvoudigd. Op hogescholen zijn er in 2002 drie keer zo veel 15- en 16-jarigen, meldt de Informatie Beheer Groep. Het overslaan van klassen in het basis- en voortgezet onderwijs is toegenomen.