Grondsanering Japan lokt

Japan heeft onlangs een wet aangenomen om grondvervuiling op te ruimen. Het Nederlandse Hak Milieutechniek hoopt hiervan te profiteren.

Dankzij vooruitlopende milieuwetgeving in Nederland profiteert een Nederlands bedrijf de komende tijd van een miljardenmarkt die dit jaar door nieuwe wetgeving in Japan is gecreëerd. Hak Milieutechniek uit Geldermalsen – specialist in ondergrondse infrastructuur – sloot deze week een licentieovereenkomst met vier Japanse bedrijven voor gebruik van de unieke techniek die bodemreiniging mogelijk maakt onder bestaande bebouwing, zoals al vele jaren door het bedrijf toegepast in Nederland.

Industriële vervuiling is in Japan nooit een onderwerp geweest dat veel belangstelling van de overheid trok. Dioxinevervuiling door vuilverbrandingsovens, bijvoorbeeld, is pas de laatste jaren als probleem erkend. De industrie moest haar gang kunnen gaan om het land welvarend te maken. Nu het land welvarend is en de rook optrekt, blijft een weinig aantrekkelijk beeld over. Veel Japanse fabrieken zijn verplaatst naar China waar de loonkosten lager zijn. Vervuilde grond resteert. Een probleem als men oud industriegebied opnieuw wil ontwikkelen als woongebied.

In februari van dit jaar werd een nieuwe wet van kracht waarmee men vervuilde grond te lijf wil gaan. Dit zal de komende jaren voor 100 miljard euro aan werk opleveren, zo schatten betrokkenen. Werk dat er niet zou zijn zonder de nieuwe wetgeving. Lokale overheden hebben nu het recht grondeigenaars te dwingen tot onderzoek naar de bodemgesteldheid en, bij gebleken verontreiniging, tot schoonmaken. Er is inmiddels al een verzekeraar in deze markt gedoken waarbij grondeigenaren zich kunnen verzekeren tegen de kosten. Want als grond regelmatig van de hand is gedaan en de oorspronkelijke vervuiler niet meer kan worden gevonden of niet meer bestaat, dan draait de huidige eigenaar op voor de kosten.

Voor de getroebleerde bouwsector is dit een niet te versmaden kluif. ,,Wij hopen met deze techniek op 10 procent van de markt'', zegt Hidenori Kotera, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe projecten bij een van de ondertekenaars, de Mirai Groep. Mirai is een middelgroot bouwbedrijf dat, net als medeondertekenaar Asanuma, momenteel bijvoorbeeld via vervroegde pensionering de loonlasten probeert te drukken.

De verlokking van deze markt ligt ook achter de snelle totstandkoming van het contract. Pas een jaar geleden was de eerste kennismaking tussen Hak en een consortium van vijf Japanse bedrijven dat was samengesteld door een tussenpersoon. ,,Technici zijn naar Nederland gekomen om de techniek in werking te zien'', vertelt directeur Leo de Zeeuw, ,,maar toen besloot de top toch een demonstratie in Japan zelf te willen zien.''

De Japanners vervuilden een stuk grond met opzet waarna Hak aan het werk mocht. Met gebruik van elektriciteit `zuigt' men geladen zware metalen uit de grond, of lost organische verbindingen op in grondwater dat daarna wordt gezuiverd. De voorspelling over afname van vervuiling bleek ook in Japan uit te komen. ,,Wereldwijd heeft alleen Hak deze techniek in huis'', zei Kotera van Mirai deze week tijdens een presentatie met een trots en zelfvertrouwen alsof het zijn eigen product is.

Maar niet álle beoogde partners keken zo verlekkerd naar de wenkende markt dat ze zich zo makkelijk lieten overtuigen. De top van Shimadzu, de vijfde partner in het oorspronkelijke consortium, heeft ,,dezelfde vraag die ook toekomstige klanten zullen hebben'', aldus een betrokkene. Namelijk de typerende vraag van een eilandbevolking: werkt buitenlandse technologie echt in Japanse omstandigheden? Dus zal Hak nogmaals een experiment in Japan moeten uitvoeren. Dat wil zeggen, als Hak en Shimadzu overeenstemming bereiken over de condities waaronder het experiment zal plaatshebben.

    • Hans van der Lugt