Elk land zijn eigen lijst

Men zegt weleens dat prioriteitenlijstjes van lidstaten die een halfjaar het voorzitterschap van de Europese Unie hebben, meer zeggen over die landen zelf dan over de Europese integratie - waar het toch allemaal om begonnen was. Zo had het niet veel gescheeld, of Nederland was begonnen met de organisatie van een Europese top van regeringsleiders over Normen en Waarden. Premier Balkenende, zo valt in Brussel te horen, wilde dat erg graag. Zo'n top zou een manier kunnen zijn om, via een omweg, het debat aan te zwengelen dat hij in Nederland maar niet van de grond krijgt. ,,We schrokken ons kapot toen we het hoorden'', zegt een ambtenaar bij de Europese Commissie. ,,Europa gaat over geld en macht. Daarbij, normen en waarden liggen in elk land anders. Moet Nederland miljoenen euro's uitgeven aan een top over een onderwerp dat de andere lidstaten niets interesseert? Gelukkig hebben we het de premier uit het hoofd kunnen praten''.