`Brits leger bij oorlog Irak onvoldoende voorbereid'

De generaals bereiden zich altijd voor op de vorige oorlog, luidt het gezegde, en volgens de Britse rekenkamer kunnen ze zelfs dat niet. Als Saddam inderdaad chemische wapens op het slagveld had ingezet, zou een deel van de 50.000 Britse soldaten daar niet of slecht tegen beschermd zijn geweest, zo blijkt uit een vernietigend rapport van het National Accounting Office (NAO), dat gisteren is gepubliceerd.

Speciale gevechtspakken voor nucleaire, chemische of biologische oorlogvoering waren te klein, en sommige frontsoldaten hadden er helemaal geen. Luchtfilters van tanks en pantserwagens bleken ondeugdelijk, waardoor de voertuigen bij een aanval zo besmet zouden raken dat ze verder onbruikbaar zouden zijn geworden. Veertig procent van de apparatuur die tegen zenuwgas moest waarschuwen werkte niet, terwijl geen van de 4.000 sets om gevaarlijke dampen te detecteren werkten.

Aan het front ontbrak het ook aan nachtzichtapparatuur en zelfs aan schoenen voor de woestijn. Niet voor niets kregen de Britten bij de Amerikanen de bijnaam borrowers, die altijd leentjebuur speelden. Het rapport noemt het een prestatie dat de Britse strijdkrachten grofweg dezelfde sterkte wisten op te bouwen als tijdens de Golfoorlog van 1990-'91, en in de helft van de tijd. Maar daarbij hoorde een overdosis verwarring bij de aan- en afvoer van voorraden. Het NAO legt de schuld daarvoor bij de logistieke keten die ,,overweldigd'' werd door het volume, waardoor veel materiaal nooit het front bereikte, en bij de gebrekkige voorbereiding.

Reden voor de Star om vanochtend te toeteren dat ,,onze jongens werden verraden'', terwijl de Mirror het ontslag eist van Geoff Hoon, de minister van Defensie. Daar komt het mogelijk van, als Lord Hutton op 12 januari zijn oordeel geeft over Hoons rol bij de gebeurtenissen rond de zelfmoord van wapenexpert Kelly en diens vermeende beschuldiging dat de regering bewijzen over Iraakse massavernietigingswapens (mvw's) opzettelijk had aangedikt. De toespraak waarin Hoon gisteren de hervorming van de Britse strijdkrachten aankondigde, was daarom mogelijk zijn laatste.

De minister zei dat zware wapens, van tanks tot oudere marineschepen, plaats moeten maken voor lichter en technologisch hoogwaardiger materieel om in de toekomst wereldwijd snel inzetbaar te zijn bij acties tegen terrorisme en de verspreiding van mvw's, voor operaties in Europees verband en in samenwerking met Amerikaanse eenheden. De Britse politiek is het daar grofweg mee eens, maar sommige commentatoren zeggen dat die hervormingen geen antwoord bieden op de grootste bedreiging: dat terroristen in een Britse stad een aanslag plegen. En wat alle dure technologie voor een `Charge of the Lighter Brigade' betekent voor de gewone infanterist blijft ook een open vraag.