Al veertig jaren fusie

De landelijke synodes van Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en Evangelisch Lutherse Kerk besluiten vandaag in Utrecht of ze per 1 mei 2004 definitief samen zullen gaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

e synodes vergaderen afzonderlijk van elkaar. Naar verwachting vinden de stemmingen in de kerkvergaderingen plaats tussen vier en vijf uur. Als de drie kerken besluiten samen verder te gaan, sluiten ze een proces van ruim veertig jaar af.

In de hervormde en gereformeerde synodes is voor het fusiebesluit een tweederde meerderheid nodig, bij de lutheranen moet driekwart voor stemmen. De nieuwe kerk zal 2,5 miljoen leden tellen, waarvan ruim 1,9 miljoen hervormden, 660.000 gereformeerden en circa 14.000 lutheranen. Naar verwachting zullen de gereformeerden en hervormden instemmen met de fusie. Bij de lutheranen wordt de stemming spannend. Vijf gemeenten van de lutherse kerk hebben tot nu toe te kennen gegeven niet mee te gaan.