`Voorstel europact is onder de maat'

Premier Jan Peter Balkenende vindt dat de voorstellen voor het grondwettelijk verdrag van de Europese Unie onvoldoende aan Nederlandse eisen zijn aangepast. Hij zei dit gisteravond na overleg in Brussel.

,,De nieuwe formulering van het Italiaanse voorzitterschap is niet de juiste'', aldus Balkenende over de laatste Italiaanse ontwerptekst over naleving van het Stabiliteitspact. ,,Ik denk dat we hier niet veel mee opschieten'', voegde minister Gerrit Zalm eraan toen. Hij zei bovendien dat het ,,niet acceptabel'' is dat de EU-voorzitter heeft voorgesteld om handhaving van het vetorecht bij besluitvorming over de meerjarenbegroting van de EU vrijwel onmogelijk te maken. Behoud van dit vetorecht is een belangrijk punt voor Nederland bij de onderhandelingen van de Europese regeringsleiders over het grondwettelijk verdrag van de EU, die morgen in Brussel beginnen.

Nederland heeft als enige EU-land aangekondigd desnoods weken of maanden te willen vechten om in het nieuwe verdrag extra garanties opgenomen te krijgen dat het Stabiliteitspact met begrotingsnormen wordt nageleefd. Italië heeft echter alleen voorgesteld om een beroep bij het Europese Hof van Justitie gemakkelijker te maken in het eerste stadium van een procedure tegen een land dat de begrotingsnorm overschrijdt. ,,Met dit artikel hebben we nooit een probleem gehad. Het Hof moet ook een prominentere rol krijgen bij die artikelen waarover we net alle moeilijkheden hebben gehad met Duitsland en Frankrijk'', zei minister Zalm.

Balkenende en Zalm waren gisteren in Brussel voor overleg met de Europese Commissie. Balkenende zei over het Stabiliteitspact: ,,Hier zullen we de komende dagen nog vele uren over spreken met Italië en andere lidstaten van de EU. Daar zullen we het heel druk mee hebben, maar het is ook heel nodig.'' Minister Zalm zei dat Nederland niet met een veto dreigt tegen het grondwettelijk verdrag wanneer het zijn zin niet krijgt.

De Poolse president Aleksander Kwasniewski heeft gisteren in een interview wel met een veto gedreigd bij het moeilijkste punt van de onderhandelingen, het stemgewicht van de EU-lidstaten. Polen wil net als Spanje niet minder stemgewicht krijgen dan het in 2000 in het verdrag van Nice heeft binnengehaald. Op tafel ligt een voorstel, waardoor Polen en Spanje aan stemgewicht zouden verliezen en dat de steun heeft van de meeste andere landen.

Voorafgaande aan de top houden de Franse president Jacques Chirac, de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder en de Britse premier Tony Blair vanavond voorbereidend overleg. Ook Benelux-premiers, die het grondig oneens zijn over de kwestie van het Stabiliteitspact, doen dat vanavond.

    • Ben van der Velden