Topambtenaar: ministerie OCW werkt slecht

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) functioneert zo slecht dat een bestuurlijke reorganisatie noodzakelijk is. Dat concludeert de hoogste ambtenaar op het ministerie, Koos van der Steenhoven.

De in september aangetreden secretaris-generaal presenteerde gisteren zijn `100-dagenplan', bijgenaamd `Apollo', aan de werknemers van het ministerie. Van der Steenhoven constateert dat er veel schort aan de werkwijze van deambtenaren. Er is onvoldoende leiderschap, collega's werken slecht samen, mensen zeggen ja en doen nee, ambtenaren hebben geen idee wat zich op scholen afspeelt.

Uit de speech van Van der Steenhoven: ,,In zo'n cultuur kun je het eigenlijk nooit echt goed doen. [...] Als het schort aan samenwerking, aan leiderschap en aan zicht op de buitenwereld, dan zakken de mooiste initiatieven weg in een grijze brij van onmacht.' Enkele van de aanbevelingen voor de ambtenaren: ,,Kom voor je mening uit waar dat hoort en ga niet roddelen', ,,Fouten maken mag, maar niet met opzet en niet twee keer dezelfde fout'.

De vernieuwing heeft twee doelen: OCW moet binnen vier jaar het best functionerende departement worden, en werknemers moeten trots zijn om bij OCW te werken. Op dit moment is OCW het departement waar mensen het minst graag willen werken. Gedwongen ontslagen kunnen niet worden uitgesloten, aldus Van der Steenhoven in zijn speech, maar operatie Apollo is niet bedoeld om te bezuinigen. Het plan heeft volgens Van der Steenhoven de volledige steun van de ambtelijke top en de drie bewindslieden.

De interne reorganisatie van OCW begint bij de top. De per 1 januari vertrekkende topambtenaar Jan Riezenkamp wordt niet opgevolgd, de vijf overblijvende topambtenaren moeten gaan functioneren als een managementteam. Daarnaast worden ook de externe relaties gewijzigd. Onderwijsinstellingen moeten zelfstandiger worden. De Inspectie van het Onderwijs krijgt een ruimere taak, aldus Van der Steenhoven.

CNV Publieke Zaak zou vanmiddag in een overleg met OCW opheldering eisen over de kritiek van Van der Steenhoven. Ook de Ondernemingsraad van het ministerie heeft ontstemd gereageerd.

Gerectificeerd

Ministerie van OCW

In het bericht Topambtenaar: Ministerie OCW werkt slecht (11 dec, pagina 3) staat dat de ondernemingsraad van het ministerie ,,ontstemd heeft gereageerd' op vernieuwingsplannen van topambtenaar Van der Steenhoven. Dit is onjuist. De OR is bij de plannen betrokken, erkent dat de bedrijfscultuur moet veranderen en voert in januari verder overleg met de ambtelijke top.