Tijdelijk verblijf gaat langer duren

De tijdelijke verblijfsvergunning van asielzoekers die in Nederland worden toegelaten, wordt van drie naar vijf jaar uitgebreid. Pas dan wordt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verstrekt.

Een meerderheid van de Tweede Kamer (CDA, VVD en LPF) stemde gisteravond in met dit voorstel van Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie).

PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie zijn fel tegen deze wijziging van de Vreemdelingenwet. Zij vinden het onmenselijk om deze mensen vijf jaar in onzekerheid te houden. De verlenging van de duur van de tijdelijke verblijfsvergunning is vooral bedoeld om langer de mogelijkheid open te houden om deze mensen alsnog naar hun land van herkomst terug te sturen als de situatie daar weer veilig is.

Ook had de oppositie kritiek op de eis van Verdonk dat van mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning wel wordt verlangd dat ze inburgeren in Nederland. ,,Hoe kan je hen daartoe motiveren als ze pas na vijf jaar te horen krijgen of ze daadwerkelijk in Nederland worden toegelaten'', aldus het Kamerlid Vos (GroenLinks).

Verdonk zei dat ze bij de nieuw Inburgeringwet in het voorjaar met voorstellen zal komen om die periode van vijf jaar te bekorten voor vluchtelingen met een tijdelijke status die goed in Nederland integreren. Ze denkt daarbij aan mensen die een inkomen uit werk hebben.

Een andere beweegreden voor de wetswijziging is dat Nederland met een tijdelijke status van drie jaar uit de pas loopt in Europa. Bijvoorbeeld in Duitsland wordt pas na zeven jaar een definitieve verblijfsvergunning vertrekt. Dijsselbloem (PvdA) betichtte Verdonk van ,,selectief winkelen in Europa'', omdat er ook EU-landen zijn waar de duur van de tijdelijke periode korter is dan de drie jaar die Nederland hanteert.

Volgens minister Verdonk kunnen in een deel van deze landen vluchtelingen desondanks nog jarenlang worden teruggestuurd als de situatie in hun land weer veilig is.