Ruim 400 banen weg bij publieke omroep

Tot 2007 verdwijnen er 400 tot 450 banen bij de publieke omroep. Er komt een nieuwe publieke radiozender die zich richt op tweede en derde generatie allochtonen.

Omroepen mogen geen externe studioruimte meer inhuren, maar moeten elkaars studio's gebruiken.

Dat zijn de belangrijkste adviezen van acht werkgroepen die onder leiding van omroepdirecteuren hebben onderzocht hoe 64 miljoen euro kan worden bezuinigd. De werkgroepen presenteerden hun plannen maandag en dinsdag in het Atlantic hotel in Kijkduin in een besloten bijeenkomst voor de raad van bestuur van de Publieke Omroep. Deze raad, het bestuur van alle omroepen, beslist 18 december welke plannen worden overgenomen en welke niet.

Elke omroep moest in Kijkduin een schatting geven van het aantal banen dat zal verdwijnen. Bij sommige omroepen is die operatie al ingezet (de EO is al bezig met het schrappen van 83 arbeidsplaatsen), bij andere gaat dat nog gebeuren.

De nieuwe radiozender moet zich richten op autochtone en allochtone jongeren. De zender zal in eerste instantie gaan uitzenden via de kabel omdat er geen frequentie beschikbaar is. Urban Radio moet gaan samenwerken met Funx, het publieke station dat een frequentie heeft in de vier grote steden en zich ook op allochtone jongeren richt, zij het iets jongere. De investeringen in de nieuwe zender worden mogelijk doordat de omroepen bereid zijn meer te bezuinigen dan door de politiek is opgelegd. Vrijwel alle omroepen steunen het plan voor de nieuwe zender. Met Urban Radio komt de publieke omroep tegemoet aan de wens van staatssecretetaris Van der Laan (Media) om meer te programmeren voor allochtonen en jongeren.

Omroepen mogen geen externe tv-studio's meer huren, maar moeten gebruikmaken van elkaars studio's. Om radiostudio's beter te benutten (nu staan die gemiddeld de helft van de tijd leeg) heeft de werkgroep twee plannen gemaakt. In het eerste plan worden de radiostudio's gekoppeld aan zenders, zoals dat al werkt bij 3 FM. De programma's op Radio 1 moeten dan allemaal uit de studio's van Radio 1 komen. Radio 2 uit de TROS-studio. Radio 4 uit de NPS-studio en 747 AM uit de AKN-studio's (AVRO, KRO EN NCRV zijn gevestigd in één gebouw). Het aantal radiostudio's kan zo worden teruggebracht van 25 naar 8. Als de samenwerking per zender erdoor komt, heeft dat onder meer tot gevolg dat de EO zijn radiostudio die vorig jaar is opgeleverd, niet meer kan gebruiken.

[Vervolg OMROEPEN: pagina 3]

OMROEPEN

Presentator moet op de fiets

[Vervolg van pagina 1]

In het tweede plan worden de radiostudio's gekoppeld aan de omroep. Alle programma's van één omroep komen dan uit één studio. Dit levert een minder grote besparing op. Een aantal omroepen verzet zich tegen vergaand gebruik van elkaars studio's. Zij zijn bang dat hun presentatoren ,,fietsnomaden'' worden die op de fiets door Hilversum zwerven.

Den Haag Vandaag zou naast Nova ook voor Twee Vandaag en Netwerk moeten gaan werken. De rubriek zou voor die programma's alleen de feitelijke verslaggeving moeten verzorgen. De programma's zouden het nieuws zelf blijven duiden, aldus de betrokken werkgroep. Ook op het gebied van dierenprogramma's kan volgens de werkgroepen vergaand worden samengewerkt tussen de omroepen.

De raad van bestuur moet ook besluiten met hoeveel mensen de aankoopafdelingen van de omroepen worden ingekrompen. Nu houden ongeveer vijftig mensen bij de verschillende omroepen zich bezig met de aankoop van films, documentaires en series. Bij de BBC zijn dat er nog geen twintig. De werkgroep die samenwerking op dit terrein onderzocht, adviseert een gezamenlijke aankoopafdeling in te stellen van vijftien man.

De omroepen op Ned. 3, VARA, NPS en VPRO verzetten zich daartegen. Zij vinden dat het aankoopbeleid van Ned. 3 dermate afwijkt van dat van de andere zenders dat het gerechtvaardigd is meer aankopers te handhaven.

    • Merel Thie
    • Joep Dohmen