Reacties op Wolfowitz

In het artikel Reacties op brief van Wolfowitz verdeeld (10 december, pagina 17) is het slot niet goed weergegeven.

Het had als volgt moeten luiden: Het PvdA-Kamerlid Koenders daarentegen is kritisch over de Amerikaanse aanpak: ,,Je moet in dit stadium niet landen als Frankrijk en Duitsland tegen je innemen. Je moet juist naar een groter internationaal draagvlak in Irak zoeken en dat doe je niet op deze manier.''

Ook zijn collega Karimi (GroenLinks) is kritisch over de plannen. Volgens haar gaat het om ingrijpende beslissingen door de bezetter over de toekomst van de Iraakse economie. ,,Zo ontneem je de Irakezen het recht zelf te beslissen.''