`Overheid slordig met ruimte'

Burgers en bedrijven in Nederland hebben de komende jaren veel minder ruimte nodig dan de overheid tot nu toe denkt. Ook loopt het ruimtelijk beleid steeds meer achter de feiten aan. Dat stelt het Ruimtelijk Planbureau (RPB) in zijn studie `De ongekende ruimte verkend', die vanmorgen in Nieuwspoort werd gepresenteerd.

Met deze publicatie gaat het planbureau na wat de toekomstige ruimtebehoeftes zijn. ,,De toekomstige ruimtebehoefte wordt systematisch overschat. De overheid drijft steeds verder weg van de werkelijkheid van de samenleving'', aldus RPB-directeur W. Derksen. ,,We zien dat het overheidsbeleid achter de feiten aanloopt. Het ruimtelijk beleid moet meer aansluiten bij de maatschappelijke werkelijkheid, die van de burgers en van bedrijven.''

De verkokerde werkwijze van de overheid leidt bovendien tot gebrekkige efficiency en hoge maatschappelijke kosten: ,,reserveringen van grootschalige bedrijventerreinen terwijl ook zuiniger met ruimte kan worden omgegaan, oplopende grondprijzen in Vinex-locaties, overloopgebieden voor water waarvoor maatschappelijke tegendruk moet worden afgekocht, enzovoort.''

Volgens het planbureau sluiten de Vinex-wijken ,,onvoldoende'' aan bij de woonwensen van burgers. Het denken in termen van nieuwe bedrijventerreinen gaat voorbij aan de behoeften van de groeiende dienstensector. En het platteland is ,,onnodig op slot gezet'' door de eenzijdige bestemming van boerderijen.