Minister staakt `Robin Hood-plan'

Minister De Geus (Sociale Zaken; CDA) trekt zijn steun aan een plan voor een `Robin Hood-rekening' in. Hij zegt het te betreuren dat hij zelf de indruk heeft gewekt dat het kabinet te weinig doet aan de koopkracht van minima.

Dat zei De Geus gisteren na het debat over de begroting van Sociale Zaken. Vorige week nam de minister een voorstel van GroenLinks om rijken te laten betalen voor de minima, deels over. Het Kamerlid Van Gent (GroenLinks) wilde eigenlijk een extra belastingheffing instellen voor mensen die meer dan 100.000 euro verdienen. Dat geld zou dan verdeeld kunnen worden onder minima die er door de bezuinigingen fors in koopkracht op achteruitgaan. De Geus zei daarop een telefoonnummer bij zijn ministerie te willen openen, waar mensen zich konden melden die geld wilden overmaken op een door GroenLinks te openen rekening. De Geus zou er dan ook voor zorgen dat dit geld aan het budget voor de bijzondere bijstand wordt toegevoegd.

Bijna alle partijen in de Tweede Kamer, inclusief zijn eigen partij, het CDA, wezen De Geus' actie af. De Geus zei gisteren dat zijn ambtenaren wel zullen blijven doorverwijzen naar GroenLinks, als er nog gebeld wordt over het initiatief. Maar hij zei ook dat er tot dusver nauwelijks belangstelling is voor de Robin Hood-rekening. De reacties zouden ,,op de vingers van één hand'' te tellen zijn. ,,Bovendien heeft GroenLinks helemaal nog geen rekening geopend'', aldus De Geus. Een motie van het Kamerlid Noorman-Den Uyl (PvdA), waarin de regering wordt opgeroepen haar medewerking aan de Robin Hood-rekening te staken, noemde De Geus ,,overbodig''.

De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 steunen de maatregelen die het kabinet vorige week vrijdag voorstelde om de koopkracht van minima, vooral van chronische zieken en gehandicapten, te vergroten. Het kabinet trekt daar 110 miljoen euro extra voor uit, waaronder 80 miljoen voor de bijzondere bijstand. De regeringspartijen vroegen aan De Geus deze verhoging ook voor de jaren na 2004 door te voeren. De minister zei zich hiervoor te willen inspannen, maar niet op de begroting voor 2005 vooruit te kunnen lopen.