Kunstonderwijs Utrecht samen

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en de Universiteit Utrecht (UU) gaan nauw samenwerken. Op termijn is het de bedoeling dat de HKU een zelfstandig onderdeel wordt van de Universiteit Utrecht. De overeenkomst tussen de twee instellingen is vandaag getekend. De eerste stap in de nauwe samenwerking is de oprichting van een gezamenlijke Professional School of Arts, waarbinnen gemeenschappelijke masteropleidingen worden ondergebracht. In september 2004 begint de eerste gezamenlijke masteropleiding Theaterdramaturgie.