Kritiek op procedure rond gekozen burgemeester

Minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing (D66) overweegt toch een nieuwe grondwetswijziging in gang te zetten voor de invoering van de direct gekozen burgemeester. Maar voordat die is doorgevoerd, wil hij de direct gekozen burgemeester wel al in 2006 invoeren.

Dat zei De Graaf gisteren in het eerste debat met de Tweede Kamer over de zogeheten hoofdlijnennotitie van het kabinet over de direct gekozen burgemeester. Hij beantwoordde daarmee kritiek van onder meer CDA en PvdA. Deze partijen, samen de meerderheid in de Kamer, stelden zich op het standpunt dat de direct gekozen burgemeester niet kan worden ingevoerd voordat zijn grondwettelijk vastgelegde voorzitterschap van de gemeenteraad is afgeschaft. PvdA-woordvoerder Dubbelboer noemde De Graafs voorstel daarom `rommelig'.

In het regeerakkoord hebben CDA, VVD en D66 afgesproken dat het kabinet voor juni 2004 met een wetsvoorstel komt voor de invoering van de direct gekozen burgemeester. Ook VVD en LPF achten een grondwetswijziging nodig, maar menen dat in afwachting daarvan de direct gekozen burgemeester in 2006 al kan functioneren. D66 steunt De Graaf, die een grondwetswijziging zelf niet noodzakelijk acht.

Regeringspartijen CDA en VVD uitten verder kritiek op het door De Graaf aangekondigde collectieve ontslag in 2006 van alle benoemde burgemeesters. VVD-woordvoerder Van Beek noemde dat ,,stuitend''. Volgens CDA-woordvoerster Spies moeten de in 2006 nog zittende burgemeesters in staat worden gesteld om hun termijn af te maken voordat zij plaatsmaken voor een gekozen burgemeester.

GroenLinks, SP, ChristenUnie en SGP wijzen het direct gekozen burgemeesterschap af. De PvdA discussieert nog over het eigen standpunt. Op het PvdA-congres dit weekeinde doen afdelingen een oproep aan de fractie zich te houden aan het verkiezingsprogramma. Daarin staat dat de PvdA de burgemeester door de gemeenteraad wil laten kiezen. Partijleider Bos heeft echter al gezegd dat de PvdA zich met dat standpunt ,,buiten de discussie'' plaatst. Hij wil een direct gekozen burgemeester. Kamerlid Dubbelboer zei gisteren dat PvdA in elk geval wil meepraten over de direct gekozen burgemeester.

De Tweede Kamer bleek gisteren verder in meerderheid te willen dat de gemeenteraad in afwachting van de direct gekozen burgemeester, alleen nog de eerste naam van de voordracht bekend hoeft te maken, en niet meer de tweede naam.