Islamitisch onderwijs 1

Het interessante betoog van Ayaan Hirsi Ali (opiniepagina, 4 december) roept op veel punten discussie op. Jammer is het echter als onderzoeksresultaten aan verkeerde onderzoekobjecten worden gekoppeld. Het onderzoek van de Onderwijsinspectie over pedagogisch-didactische kwaliteit (aangehaald onderpunt 8) heeft vooral betrekking op de lessen godsdienst en OALT. Op veel andere punten scoren de scholen gelijk of beter dan vergelijkbare zwarte scholen zonder het label `islamitische school'. Om dan meteen de conclusie te trekken dat van het hele onderwijs niets goeds uitgaat (wat goed zou passen in het huidige betoog van een groot deel van de VVD-fractie) is wat mij betreft een nogal grote uitspraak.

    • Nils Siemens