`Heffing accijnzen schiet te kort'

Het toezicht van de Douane op de heffing van accijns op brandstoffen schiet tekort. Daardoor loopt de staat miljoenen euro's aan belastinginkomsten mis. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in haar vanmorgen verschenen rapport over het toezicht op de accijnzen op minerale oliën (zoals benzine en diesel). Jaarlijks int de Douane voor 5,8 miljard euro aan accijnzen op minerale oliën. Bij één fysieke controle-actie kon 1,9 miljoen euro extra accijns worden geïnd. Het gebrek aan Europese harmonisatie en aan mankracht wordt als belangrijkste oorzaken gegeven voor het falen.