Dure telefoontjes

BELLEN VAN EEN VAST TOESTEL naar een mobiel toestel in Nederland is meer dan vier keer zo duur als bellen van Nederland naar Amerika. Het wordt dus tijd dat deze torenhoge tarieven (minstens 30 eurocent per minuut standaard, inclusief BTW) omlaaggaan. De tarieven zijn de hoogste in Europa. Dankzij ingrijpen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hebben vijf mobiele telefoonmaatschappijen vorige week in gecontroleerd onderling overleg toegezegd dat hun rekeningen aan elkaar per januari 20 procent omlaag zullen gaan en op de lange termijn bijna gehalveerd zullen worden. Dat betekent dat bellen naar een mobiel toestel `slechts' drie keer zo duur wordt als bellen naar Amerika. Dat is nog niet indrukwekkend.

De mobiele telecombedrijven maakten alle vijf misbruik van de ondoorzichtigheid bij het doorberekenen van kosten aan vaste telefoongebruikers die naar mobiele telefoons bellen. De officiële telefoontoezichthouder, de Opta, heeft jaren geprobeerd om lagere onderlinge doorberekentarieven op te leggen aan de mobiele maatschappijen, maar werd door de Rotterdamse rechtbank teruggefloten. Volgens de rechtbank had de Opta daar geen bevoegdheid toe. Ondertussen bleven de mobiele maatschappijen de vaste telefoonabonnee uitmelken. De NMa is er nu eindelijk wel in geslaagd om na eigen onderzoek de betrokken ondernemingen tot gezamenlijke tariefsverlaging over te halen.

HET IS TOE TE JUICHEN dat de NMA de Opta te hulp is geschoten, maar het laat wel duidelijk zien hoe zwak de eigenlijke telefoontoezichthouder is. Bij wantoestanden moet de Opta haar grote broer, de NMA, roepen. Deze machteloosheid van de Opta is te betreuren. Marktwerking in telecommunicatie heeft bijgedragen aan de economische groei en innovatie in de jaren negentig. Van volledige concurrentie is echter nog lang geen sprake. Dat is ook niet het geval in de meeste andere Europese landen. Niet alle technische groeimogelijkheden van de telecom zijn uitgebuit. Versterking van het toezicht van de Opta kan daaraan bijdragen. Dankzij de Nederlandse Mededingingsautoriteit boekt KPN volgend jaar 100 miljoen euro minder winst, maar veel belangrijker is dat vaste telefoonabonnees – bedrijven en particulieren – 200 miljoen euro kunnen besparen.