Catharina-Amalia 3

Dat het prinsesje Catherina-Amalia mag heten lijkt mij een opsteker voor het debat over de integratie van moslims in Nederland. We konden al vernemen dat deze namen hun traditie vinden binnen de koninklijke familie, het `allochtone' tintje doe ik u bij deze graag toekomen. De naam Catherina komt uit het grieks wat zuiver of rein betekent, de naam Amalia staat voor inspanning bij de strijd. Tezamen vormt dit begrippenpaar vertaald in het Arabisch jihad. Jihad is een centraal begrip binnen de islam. In de islam behelst jihad de inspanning tijdens de strijd op de weg naar (innerlijke) zuiverheid of reinheid. Deze naam is mijns inziens niet alleen mooi gekozen tijdens de stormachtige periode op de weg naar reinheid tussen culturen waarin ons land momenteel verkeert, het is bovendien een opsteker voor de kleine prinses om vooral haar eigen weg te bewandelen in dit leven met het goede van haar multiculturele achtergrond. En dat dit zo nu tot (innerlijke) strijd zal leiden moge duidelijk zijn.

    • Studente Europese Studies
    • Milena Hilstra